Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Use of clindamycin in periimplantitis treatment Zastosowanie klindamycyny w leczeniu <i>periimplantitis</i> Rafał Pokrowiecki1, 2 1 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie 2 Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki z...