Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis

Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis Use of clindamycin in periimplantitis treatment Rafał Pokrowiecki1, 2 1 Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie 2 Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki z Oddziałem Chirurgii...