Metody oceny ryzyka zgonu pacjenta ciężko oparzonego

Metody oceny ryzyka zgonu pacjenta ciężko oparzonego Mortality risk assessment methods in severe burns Anna Chrapusta | Michał Lis | Mateusz Koziej Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala...