Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID: 0000-0003-0203-1823 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w...