Trudności w leczeniu zespołu Axenfelda-Riegera z wrodzoną ankylozą stawu skroniowo-żuchwowego. Zastosowanie indywidualnego planowania i rekonstrukcja indywidualnym implantem stawu w połączeniu z mikrochirurgicznym przeszczepem kości strzałki. Opis przypadku

Trudności w leczeniu zespołu Axenfelda-Riegera z wrodzoną ankylozą stawu skroniowo-żuchwowego. Zastosowanie indywidualnego planowania i rekonstrukcja indywidualnym implantem stawu w połączeniu z mikrochirurgicznym przeszczepem kości strzałki. Opis przypadku...

Axenfeld-Rieger syndrome with congenital ankylosis of the temporomandibular joint, treatment challenges. Individual planning and reconstruction of the individual joint with implant in combination with the microsurgical transplantation of the fibula. Case report

Axenfeld-Rieger syndrome with congenital ankylosis of the temporomandibular joint, treatment challenges. Individual planning and reconstruction of the individual joint with implant in combination with the microsurgical transplantation of the fibula. Case report...