Rany w obrazach Fridy Kahlo

Rany w obrazach Fridy Kahlo

Rany w obrazach Fridy Kahlo Wounds in Frida Kahlo’s paintings Kinga Spyrka1, 2 ORCID: 0000-0003-4384-082X 1 Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, 2 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w...
Rany w obrazach Fridy Kahlo

Medycyna biblijna i talmudyczna

Medycyna biblijna i talmudyczna Biblical and Talmudic medicine Kinga Spyrka1, 4 | Jakub Brela1, 4 | Katarzyna Sieradzka2, 4 | Marta Krukowska3, 4 ORCID*: 0009-0000-6961-9141 | 0009-0002-6689-787X | 0000-0003-2608-0726 | 0009-0008-1342-2081 1 Collegium Medicum im. dr....
Rany w obrazach Fridy Kahlo

Patients’ biology and immunotherapy – a review of literature

Patients’ biology and immunotherapy – a review of literature Uwarunkowania biologiczne pacjentów a immunoterapia celowana – przegląd piśmiennictwa Simona Michalcova1 | Lenka Tomasko1, 2 | Władysław Gaweł3 | Olaf Helbig4 ORCID*: 0009-0000-6961-9141 |...