Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży

Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży Diarrhea and constipation in paedtiatric travellers Marcin Osiecki | Aleksandra Marach | Monika Meglicka | Grzegorz Oracz Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia...

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu HIV/AIDS

Zmiany w jamie ustnej w przebiegu HIV/AIDS Oral manifestation of HIV/AIDS Martyna Biała1 | Edyta Lelonek2 | Michał Biały3 | Małgorzata Inglot4 1 Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we...