Listerioza u noworodka – opis przypadku

Listerioza u noworodka – opis przypadku Listeriosis in newborn – a case report Anna Sikora1 | Agnieszka Sikora2 | Marek Adamczyk1 1 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w...

Inwazyjna choroba grzybicza – wyzwanie XXI wieku?

Inwazyjna choroba grzybicza – wyzwanie XXI wieku? Invasive fungal disease – the challenge of XXI century? Lidia Gil Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel.: (61) 854 95 71,...