Zespół Lemierre’a – choroba wciąż zapomniana. Opis przypadku

Zespół Lemierre’a – choroba wciąż zapomniana. Opis przypadku Lemierre’s syndrome – the forgotten diagnosis. The case report Paulina Majkut1 | Marek Kot 1 | Marzena Cieślińska2, 3 1 Oddział Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w...

Pełzakowica – zagrożenie wciąż realne

Pełzakowica – zagrożenie wciąż realne Amebiasis – still a threat in clinical practice Martyna Gomulska1 | Jacek Czepiel2 1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie2 Klinika Chorób...