Znaczenie chlorheksydyny w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Znaczenie chlorheksydyny w profilaktyce zakażeń szpitalnych Chlorhexidine use in the prevention of hospital-acquired infections Małgorzata Fleischer1 | Jolanta Rusiecka-Ziołkowska1 | Olga Bortkiewicz1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii...

Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile Fidaxomicin in the treatment of Clostridium difficile infections Anna M. Pietrzak1, 2 1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w...