Leczenie dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez szczep gronkowca skórnego (MRSE), w przypadku braku skuteczności leczenia wankomycyną. Opis przypadku

Leczenie dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez szczep gronkowca skórnego (MRSE), w przypadku braku skuteczności leczenia wankomycyną. Opis przypadku Treatment of a recurrent wound...

Kontrola skuteczności sterylizacji

Kontrola skuteczności sterylizacji Control of sterilization proces Joanna Włodarczyk-Rajska Centralna Sterylizatornia, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: 22 546 22 59 Wpłynęło: 28.05.2017...

Infekcje intymne w podroży

Infekcje intymne w podroży Infections of the genital tract during travel Katarzyna Kopeć-Godlewska | Julia Nawrot Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Katarzyna Kopeć-Godlewska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum...