Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna Wound culture in burn patients – a microbiological analysis Anna Pudelewicz1 | Monika Lisiecka2, 3 1 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K....

Historia aseptypki i antyseptyki

Historia aseptypki i antyseptyki The history of asepsis and antisepsis Sylwia Głowala 1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Sylwia Głowala Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,...