Terapia monitorowana stężeniem wankomycyny u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Reprocesowanie endoskopów elastycznych

Reprocesowanie endoskopów elastycznych Flexible endoscopes reprocessing Katarzyna Domrzalska ORCID: 0000-0001-7081-7807 Centralna Sterylizatornia,Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy,ul. Roentgena 5, 02-781...
Terapia monitorowana stężeniem wankomycyny u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Diagnostyka sydromiczna w wybranych zakażeniach układowych

Diagnostyka sydromiczna w wybranych zakażeniach układowych Syndromic diagnosis in the selected systemic infections Sławomir Słabisz ORCID: 0000-0002-8499-3657 Laboratorium Mikrobiologiczne i Analiz Medycznych LABO,ul. Paderewskiego 4j, 56-400 Oleśnica,e-mail:...