Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny Doctors’ criminal liability for medical errors Maria Anna Dalkowska Studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-999 Warszawa Wpłynęło: 30.08.2014 Zaakceptowano:...

Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej

Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej Clostridium perfringens may cause antibiotic-associated diarrhoea Anna Doszyń1 | Magdalena Dubińska2 1 Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku2 Ecolab Sp. z o.o., Kraków Anna Doszyń 107. Szpital...