Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn

Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój odleżyn Analysis of selected factors predisposing to pressure ulcer development Katarzyna Cierzniakowska1,2 | Anna Łabuńska2 | Maria T. Szewczyk1,2 | Aleksandra Popow1 | Arkadiusz Jawień2 1 Zakład Pielęgniarstwa...