Zmiany skórne wokół stomii

Zmiany skórne wokół stomii Peristomal skin disorders Zbigniew Banaszkiewicz1 | Katarzyna Cierzniakowska1, 2 | Paweł Jarmocik1 | Arkadiusz Jawień3 1 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii...