Sepsa – 2015

Sepsa – 2015 Sepsis – 2015 Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00- 416 Warszawa, T el./Fax: (22)...