Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku

Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku The infant with emerged ostomy – a case report Dorota Dudek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091...

System infuzyjny – zamknięty czy otwarty?

System infuzyjny – zamknięty czy otwarty? Open or closed infusion system Anna Zdun1, 2 | Małgorzata Jadczak1, 3 | Paweł Witt1, 4 1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki2 Klinika Anestezjologii i...