Patogeny alarmowe oddziałów intensywnej terapii

Patogeny alarmowe oddziałów intensywnej terapii Alert-pathogens of intensive care units Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2 Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych...

Bezdechy noworodków

Bezdechy noworodków Apnea of prematurity Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii,Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa Wpłynęło: 12.09.2016...

Higiena ciała pacjenta – punkty krytyczne

Higiena ciała pacjenta – punkty krytyczne Personal hygiene of the patient – critical points Katarzyna Salik 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu 2 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dla województwa...

Wrodzona przepuklina przeponowa u noworodka – opis przypadku

Wrodzona przepuklina przeponowa u noworodka – opis przypadku Congenital diaphragmatic hernia in newborn – a case report Iwona Stoń-Grula Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Klinicznyw Warszawie,...