Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne...