Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne

Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne The quality of surgical instruments and nosocomial infections Maria Budnik-Szymoniuk1 | Wiesława Kujawa1 | Halina Basińska-Drozd1 | Agnieszka Pluta1 | Paulina Pałka2 1 Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa...