„Nic poniżej łokcia”. Część 1: Dlaczego tyle kontrowersji?

„Nic poniżej łokcia”. Część 1: Dlaczego tyle kontrowersji? „Bare below the elbows”. Part 1: Why is it so controversial? Dorota Rożkiewicz1 | Emilia Szumska2 | Paulina Potocka1 1 Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku2 Medilab Sp. z...