Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny

Mikrobiota pochwy a poród przedwczesny Vaginal microbiota and preterm birth Kamil Bałabuszek1 | Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Łukasz Pietrzyński2 | Agnieszka Sikora3 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu...