Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia

Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia Pressure ulcers − physiotherapy in the treatment process Emilia Mikołajewska Klinika Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, Tel.:...

Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn

Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn Modern rules of pressure ulcers conservative treatment Maciej Sopata | Elżbieta Tomaszewska | Aleksandra Kotlińska-Lemieszek Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w...