Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID: 0000-0003-0203-1823 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu oparzeń

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu oparzeń The use of hyperbaric oxygen for treatment of burns Grzegorz Knefel1 | Piotr Wróblewski1 | Przemysław Strzelec1 | Mariusz Trzaska1 | Michał Werner1 | Marek Kucharzewski1, 2 1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S....

Rola antyoksydantów w leczeniu oparzeń

Rola antyoksydantów w leczeniu oparzeń The role of antioxidants in the treatment of burns Konrad Kochan1 | Grzegorz Wilhelm1 | Ryszard J. Mądry1 | Stanisław Szkutnicki2 | Hubert Gziut1 ORCID*: 0000-0002-4761-3918 | 0000-0002-2052-8334 | 0000-0002-6258-2419 |...