Borelioza z Lyme. Diagnostyka laboratoryjna, trudności i wyzwania

Borelioza z Lyme. Diagnostyka laboratoryjna, trudności i wyzwania Lyme borreliosis. Challenges and difficulties of laboratory diagnosis Joanna M. Zajkowska | Justyna Dunaj Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Joanna M....

Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA

Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA Diagnostics and screening of MRSA infections Edyta Podsiadły1 | Urszula Demkow1, 2 1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego...

Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi

Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi Molecular diagnosis of bacterial bloodstream infections Anna Budzyńska | Agnieszka Kaczmarek | Eugenia Gospodarek Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M....