Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA

Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA Diagnostics and screening of MRSA infections Edyta Podsiadły1 | Urszula Demkow1, 2 1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego...