Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanychk

Eradykacja szczepów MRSA u pacjentów hospitalizowanych Eradication of MRSA starins in hospitalized patients Karolina Dydak | Monika Oleksy | Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów...

Zastosowanie antyseptyków w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych

Zastosowanie antyseptyków w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Antiseptics in the treatment of burn wounds infection Monika Oleksy, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuMonika...