Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu The role of gut microbiota in the occurrence of autism Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Alina Olender2 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej...

Probiotyki – warunki podawania i powikłania

Probiotyki – warunki podawania i powikłania Probiotics – indications and complications Piotr Kochan Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków, Tel.: 12 633 25 67, e-mail: pkochan@cm-uj.krakow.pl Wpłynęło:...

Zastosowanie probiotyków w neonatologii

Zastosowanie probiotyków w neonatologii Use of probiotics in neonatology Iwona Sadowska-Krawczenko 1 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu2...