Propeller flap in reconstruction of leg and foot defects

Propeller flap in reconstruction of leg and foot defects Zastosowanie płata śmigłowego w zabiegach rekonstrukcyjnych podudzia oraz stopy Mohan Kumar Kumaraswamy1 | Divya S. Narsingam2 | Roshan N. Shetty3 ORCID*: 0000-0002-1619-9478 | 0000-0002-3631-2642 |...