Mastektomia prosta z procedurą węzła wartowniczego wykonana u pacjentki z rakiem piersi z użyciem bipolarnego Ligasure™ w sytuacji braku możliwości użycia elektrokoagulacji ze względów bezpieczeństwa kardiologicznego. Opis przypadku

Mastektomia prosta z procedurą węzła wartowniczego wykonana u pacjentki z rakiem piersi z użyciem bipolarnego Ligasure™ w sytuacji braku możliwości użycia elektrokoagulacji ze względów bezpieczeństwa kardiologicznego. Opis przypadku Assessment of tissue healing...

Onkoplastyka – nowa filozofia chirurgicznego leczenia raka piersi

Onkoplastyka – nowa filozofia chirurgicznego leczenia raka piersi Oncoplastic surgery – new philosophy of the breast cancer treatment Artur Bocian1 | Krzysztof Kurczych1 | Marek Budner 2 | Piotr Kędzierawski3 | Daniel Maliszewski4 | Przemysław Jasnowski5 1 Klinika...