Reprocesowanie endoskopów giętkich – aktualne zalecenia

Reprocesowanie endoskopów giętkich – aktualne zalecenia Reprocessing flexible endoscopes – current recommendations Małgorzata Fleischer1 | Katarzyna Fleischer-Stępniewska2 | Katarzyna Salik3 | Olga Bortkiewicz1 | Katarzyna Jermakow1 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii...