Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID*: 0000-0002-3123-6855 | 0000-0002-2988-1871 | 0000-0002-7820-974X Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne,...

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne...