Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID: 0000-0003-0203-1823 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne...