Walidacja sterylizacji – przyszłość polskich szpitali

Walidacja sterylizacji – przyszłość polskich szpitali Validation of sterilization – the future of polish hospitals Aleksandra Garbusińska 1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu M. Kopernika w...