Reprocesowanie endoskopów elastycznych

Reprocesowanie endoskopów elastycznych

Reprocesowanie endoskopów elastycznych Flexible endoscopes reprocessing Katarzyna Domrzalska ORCID: 0000-0001-7081-7807 Centralna Sterylizatornia,Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy,ul. Roentgena 5, 02-781...