Zmiany skórne wokół stomii

Zmiany skórne wokół stomii Peristomal skin disorders Zbigniew Banaszkiewicz1 | Katarzyna Cierzniakowska1, 2 | Paweł Jarmocik1 | Arkadiusz Jawień3 1 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii...

Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku

Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku The infant with emerged ostomy – a case report Dorota Dudek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091...