Czy jesteśmy skazani na MDRO?

Czy jesteśmy skazani na MDRO? Are we condemned to MDRO? Katarzyna Skibińska ORCID: 0000-0003-1952-4691 Sosnowiecki Szpital Miejski,ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, e-mail: kskibinska@szpital.sosnowiec.pl Wpłynęło: 04.09.2019 Zaakceptowano: 27.09.2019 DOI:...