Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat gojenia i leczenia ran Knowledge of nurses on treatment and wound healing Elżbieta Walewska1 | Lucyna Ścisło1| Ada Caputa1| Antoni M. Szczepanik2   1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i...

Ocena poziomu bólu porodowego – doniesienie wstępne

Ocena poziomu bólu porodowego – doniesienie wstępne Analgesia and assessment of the level of pain – preliminary report Karina Krupa1 | Dagmara Kasica1 | Marek Wojtaszek2 | Dorota Ozga2 | Edyta Niemczyk2 1 Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa...