Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży Bacterial infections affecting the course of pregnancy Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Agnieszka...