Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne

Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne The quality of surgical instruments and nosocomial infections Maria Budnik-Szymoniuk1 | Wiesława Kujawa1 | Halina Basińska-Drozd1 | Agnieszka Pluta1 | Paulina Pałka2 1 Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa...

Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowanego zabiegu operacyjnego

Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 1. Rola pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki chirurgicznej w przygotowaniu chorego do planowanego zabiegu operacyjnego Role of...