Przeszczep flory jelitowej jako metoda leczenia nawracających biegunek poantybiotykowych

Fecal microbiot a transplant as a method for treating recurrent antibiotic-associated diarrhea

Marzenna Bartoszewicz1 | Grażyna Król2 | Elżbieta Piątkowska1

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, Fax: 71 784 06 74, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 26.01.2018

Zaakceptowano: 12.02.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018003

Forum Zakażeń 2018;9(1):17–20

Streszczenie: Przeszczep mikroflory jelitowej jest obecnie jedną z metod zalecanych w leczeniu nawracających biegunek poantybiotykowych i innych schorzeń wywołanych przez Clostridium difficile. W pracy zaprezentowano główne etapy tej procedury oraz dwa pierwsze przypadki pacjentów z Dolnego Śląska, u których wykonano przeszczep kału.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, przeszczep kału, przypadki kliniczne

Abstract: Fecal microbiota transplant is currently one of the methods recommended for the treatment of recurrent antibiotic-associated diarrhea and other diseases caused by Clostridium difficile. This paper describes the main stages of this procedure and the cases of the first two patients from Lower Silesia who underwent fecal transplant therapy.

Key words: clinical cases, Clostridium difficile, fecal microbiota transplantation