Przewlekłe owrzodzenie prawej goleni

Bogumiła Aziewicz-Gabis

Gabinet Leczenia Ran Przewlekłych „Bogumiła” w Koszalinie

W dniu 19 stycznia 2018 roku do leczenia zgłosiła się pacjentka (lat 82) z owrzodzeniem prawej goleni. Udokumentowany przebieg dotychczasowego postępowania leczniczego wyglądał następująco: 21 marca 2017 roku chora zgłosiła się na Izbę Przyjęć z powodu przewlekłych owrzodzeń żylnych prawej goleni. Na połowie prawego podudzia obecne było owrzodzenie żylne z odczynem zapalnym i obrzękiem tkanki podskórnej. Ukrwienie kończyny było prawidłowe. Kobieta została skierowana do Poradni Chirurgii Naczyniowej.