Przygotowanie instrumentarium medycznego – dekontaminacja endoskopów

Preparation of surgical instruments – decontamination of endoscopes

Joanna Włodarczyk-Rajska

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Wpłynęło: 08.12.2016

Zaakceptowano: 16.01.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016078

Forum Zakażeń 2017;8(1):55–58

Streszczenie: Endoskopia to stale rozwijająca się dziedzina. Z zastosowaniem endoskopu wykonywanych jest wiele badań diagnostycznych oraz zabiegów operacyjnych. Należy zatem pamiętać, iż zarówno endoskop, jak i jego oprzyrządowanie mogą być przyczyną zakażenia. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie instrumentarium medycznego do ponownego użycia.

Słowa kluczowe: chirurgia małoinwazyjna, dezynfekcja, endoskop, mycie, narzędzia, sterylizacja

Abstract: Endoscopes are being used more and more often. This enables to perform many non-invasive diagnostic tests and surgical procedures. We should remember that endoscopic equipment may be a source of infection. Therefore, it is very important to properly prepare the device for reuse.

Key words: disinfection, endoscope, micro-invasive surgery, sterilization, surgical instruments, washing