Przygotowanie pacjenta do zabiegu jako proces redukcji ryzyka zakażeń miejsca operowanego

Preparing patient for operation as a process to reduce risk of surgical site infection

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Narutowicza 58, 90-145 Łódź, Tel.: (42) 678 87 53, Fax: (42) 678 37 26

Wpłynęło: 05.06.2014

Zaakceptowano: 26.06.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014034

Forum Zakażeń 2014;5(3):171–176

Streszczenie: Wszystkie zabiegi operacyjne, niezależnie od specjalności, są procedurami inwazyjnymi, z którymi związane jest wysokie ryzyko zakażeń szpitalnych. Dlatego w okresie okołooperacyjnym konieczne jest zapewnienie każdemu operowanemu pacjentowi wszechstronnej i interdyscyplinarnej opieki. Szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie chorego do operacji. Przestrzeganie klinicznie potwierdzonych standardów ma wpływ na sukces chirurgów, zmniejszenie kosztów leczenia oraz satysfakcję pacjenta.

Słowa kluczowe: przygotowanie pacjenta do operacji, redukcja zakażeń miejsca operowanego, standardy okołooperacyjne

Abstract: All operations, despite the operation specialty are invasive, which means a high risk of nosocomial infections. Thus it is necessary to provide each operated patient with comprehensive, interdisciplinary perioperative care. Particularly important is preparing the patient for operation. Observing clinically confirmed standards will affect the surgeons’ success, reducing the costs of treatment and patients’ satisfaction.

Key words: perioperative standards, preparing patient for operation, reduction of surgical site infection