Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – kąpiel/prysznic przedoperacyjny. Przegląd światowych wytycznych

The use of preoperative showers/baths in preoperative care. A review of the international literature

Aleksandra Mączyńska1 | Małgorzata Sobania2 | Marion Commane3

1 Infection Prevention and Control Team University Hospital Galway, Ireland
2 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
3 University Hospital Limerick, Ireland

Aleksandra Mączyńska Infection Prevention and Control Team, University Hospital Galway, New Castle Road, Galway, Ireland

Wpłynęło: 02.02.2015

Zaakceptowano: 23.02.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015005

Forum Zakażeń 2015;6(1):19–22

Streszczenie: Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) po zabiegach czystych prawie we wszystkich przypadkach są wywoływane przez organizmy endogenne kolonizujące skórę pacjenta, dlatego przygotowanie skory do operacji odgrywa ogromną rolę w profilaktyce ZMO. Na świecie opublikowano wiele wytycznych omawiających przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego. W większości z nich rekomendowany jest prysznic/kąpiel z użyciem mydła zwykłego lub antybakteryjnego, przynajmniej wieczorem przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Badania naukowe z randomizowaną grupą kontrolną udowadniają nieskuteczność przedoperacyjnego prysznica/kąpieli z zastosowaniem mydła z chlorheksydyną w odniesieniu do redukcji ZMO. Celem pracy była analiza wniosków z wytycznych oraz podsumowanie ogólnych ustaleń rekomendacji.

Słowa kluczowe: chlorheksydyna, prysznic przedoperacyjny, zabieg operacyjny, zakażenia miejsca operowanego

Abstract: Surgical site infections (SSI) after clean surgery in almost all cases are caused by endogenous organisms colonizing the patient’s skin. Therefore one could assume that the use of skin preparation is a very important aspect of any program to prevent or reduce SSI. There are numerous international guidelines recommending pre-surgery skin decolonization. With the majority advising the use of showering/bathing with either normal or antibacterial soap at least the evening before the scheduled surgery. Despite this, a number of randomized controlled studies show evidence of the ineffectiveness of use chlorhexidine preoperative showering/ bathing on the reduction of the SSI. The purpose of this article is to explore the findings from these guidelines and trials and summarize the overall findings.

Key words: chlorhexidine, preoperative shower, surgery, surgical site infections