Rak kolczystokomórkowy w bliźnie pooparzeniowej – opis przypadku owrzodzenia Marjolina

Squamous cell carcinoma arising in a burn scar – a case report of Marjolin’s ulcer

Mariusz Kózka | Magdalena Spałkowska | Robert Balawender | Janusz Sroga | Jerzy Dobosz

Oddział Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej 5. Wojskowego Szpitala z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

⇒Mariusz Kózka, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Klinika Chirurgii Ogólnej, 5. Wojskowy Szpital z Polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków, Tel.: (12) 630 82 13, Fax: (12) 630 82 15

Wpłynęło: 10.08.2013

Zaakceptowano: 15.09.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013012

Leczenie Ran 2013;10(3):71–75

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniego mężczyzny, leczonego w 5. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie z powodu niegojącego się owrzodzenia prawej kończyny dolnej, obejmującego 2/3 tylnej dystalnej powierzchni uda, dół podkolanowy i część podudzia. W badaniu klinicznym uwagę zwrócił owrzodziały, białoszary guz dołu podkolanowego, pokryty włóknikiem i treścią ropną. Dodatkowo na kończynie dolnej stwierdzono zmiany bliznowate obejmujące prawie cały jej obwód. Blizny powstały w wyniku przebytego 30 lat wcześniej oparzenia III stopnia prawej kończyny dolnej. W badaniu histopatologicznym wykazano obecność raka kolczystokomórkowego, częściowo rogowaciejącego. Rozwój nowotworu w tkance bliznowatej odpowiada definicji owrzodzenia Marjolina.

Słowa kluczowe: blizna pooparzeniowa | owrzodzenie Marjolina | rak kolczystokomórkowy

Abstract: In this paper was presented a case of 45-year-old man, who reported to the Department of Vascular Surgery of the 5th Military Hospital with Polyclinic in Cracow with a non-healing ulcer on the right lower limb (located in 2/3 of distal posterior surface of thigh, popliteal area and part of lower leg). In physical examination an ulcerated, white to greyish tumor, covered with fibrin and pus was observed as well as skin scars 40 cm long. The surface of the lesion was rough and it had an unpleasant odour. The lesion developed in a non-healing ulcer after a 3rd grade skin burn. Histopathological examination revealed squamous cell carcinoma with traits of partial cornification. The development of neoplasm in a scar meets the definition of Marjolin’s ulcer.

Key words: burn scar | Marjolin’s ulcer | squamous cell carcinoma