Rana kikuta powstała na skutek uszkodzenia przez lej protezy, leczona z wykorzystaniem UrgoClean® Ag

Lidia Krzyżanowska

Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Pacjent (lat 44) z cukrzycą typu 2, przewlekłą niewydolnością serca, po amputacji podudzia lewego z powodu powikłań cukrzycy (w 2014 roku), trafił do Poradni Chirurgicznej Specjalistycznyego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z raną na kikucie. Mężczyzna po zabiegu amputacji przebywał na Oddziale Rehabilitacyjnym w celu poprawy sprawności. Niezagojona rana kikuta bardzo ograniczała zakres usprawniania. Zaprotezowanie nastąpiło dopiero w czerwcu 2015 roku, po wygojeniu rany.