Rana martwicza goleni prawej u pacjentki z rozległymi owrzodzeniami kończyn dolnych w przebiegu guzkowego zapalenia naczyń

Krzysztof Paruzel1 |Monika Han2

1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Rybniku
2 Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Rybniku

Pacjenci z układowymi chorobami tkanki łącznej to grupa chorych ze złożonymi problemami. W tej grupie znajdują się również osoby z guzkowym zapaleniem naczyń. Zmiany powstające na kończynach dolnych mają charakter wykwitów podskórnych. Początkowo skóra nad nimi staje się zaczerwieniona i bolesna przy ucisku. Następnie pojawiają się nierówności, które wykazują tendencję do rozpadu i martwicy oraz goją się z pozostawieniem dosyć charakterystycznego wgłębienia. Najczęściej zmiany lokalizują się na podudziach.