Rana policzka w przebiegu procesu nowotworowego skóry

Urszula Żardecka

Ośrodek Opiekuńczy w Trójmieście