Maciej Zieliński


Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Pacjentka (lat 81) została planowo przyjęta do szpitala z powodu wieloletnich nawrotowych owrzodzeń żylnych goleni lewej, opornych na leczenie zachowawcze (farmakoterapię, kompresjoterapię i leczenie miejscowe). W wywiadzie stan po dwukrotnym oczyszczeniu ran i przeszczepach skóry pośredniej grubości, przeprowadzonych w latach 2012 i 2015. W 2015 roku jednoczasowo wykonano usuniecie niewydolnych żył powierzchownych: żyły odpiszczelowej oraz żylaków jej gałęzi.  Dodatkowo od wielu lat pacjentka była leczona zachowawczo z powodu przewlekłej niewydolności żył powierzchownych kończyn dolnych, choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego oraz migotania przedsionków.


Udostępnij

Evereth Publishing