Wioletta Smosna


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Sieradzu

Mężczyzna (lat 32) z ranami po nacięciu ropni i oczyszczeniu przetok w okolicy kroczowo-okołoodbytniczej o nieznanej etiologii. Przez cztery dni po zabiegu u pacjenta stosowano opatrunki Aquacel® Ag+ Extra. Rany były brudne, z cechami zapalnymi i wysiękiem wydzieliny surowiczo-ropnej. Skóra wokół była zaczerwieniona (Ryc. 1–3). Z powodu niedostatecznego przylegania opatrunków do ran i obaw pacjenta dotyczących powstania licznych bliznowców oraz dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu, zrewidowano dotychczasowe leczenie i dokonano zmiany opatrunku na UrgoTul® Ag/Silver. Ponadto wdrożono dodatkowe postępowanie: nasiadówki z nadmanganianu potasu, 0,9% NaCl, Microdacyn ®, jałowe gaziki, jałowa gaza. Zalecono zmianę opatrunku UrgoTul® Ag/Silver 1× dziennie.


Udostępnij

Evereth Publishing